Kompenserende specialundervisning for voksne

Holdbeskrivelser

Her kan du læse om de hold der udbydes. Klik på ikonerne for at se detaljer om holdene, tidspunkter og undervisningssteder.

Inkontinens

Undervisning for kvinder, der har problemer med at holde tæt. Inkontinens kan i de fleste tilfælde afhjælpes ved optræning af bækkenbunden. Årsagerne til inkontinens kan være graviditeter, fødsler, mange løft, kronisk hoste, overvægt, sport uden træning af bækkenbund, overgangsalderen, svag bækkenbund m.m. På holdene optrænes bækkenbunden og deltagerne lærer afspænding.
Læs mere om tidspunkter og undervisningssteder

Stress & depression

Dette forløb er tænkt som en hjælp til dig, der oplever at angst og/elller depression forhindrer dig i at leve det liv, du gerne vil. Du ønsker at få større indsigt i, hvordan du holder dig selv fast i negative tanke- og handlemønstre. Du lærer, hvordan det kan lade sig gøre at ændre disse, så du kan komme til at leve et liv mere i overensstemmelse med det menneske, du egentlig er.
Læs mere om tidspunkter og undervisningssteder

Svømning & bevægelse

Undervisningen sigter mod at lære deltagerne øget bevægelighed. Du har måske tidligere lært at svømme, men p.g.a. dit nuværende handicap, har du brug for at lære en ny måde at være i vandet på. Der kan også være tale om, at du skal overvinde din angst for at komme i vandet. Du lærer øvelser, der hjælper dine muskler og led til større styrke, så du kan forbedre dit bevægemønster og afhjælpe nogle af generne ved dit handicap.
Læs mere om tidspunkter og undervisningssteder

Informationer

Her kan du læse om hvad Specialundervisningen kan tilbyde dig.
Special undervisning 2017-2018

SPECIALUNDERVISNINGEN tilbyder kompenserende specialundervisning til voksne med fysiske eller psykiske handicap. Kompenserende specialundervisning er en planlagt, tidsbegrænset, fremadskridende og målrettet aktivitet. Formålet er at afhjælpe eller begrænse virkningerne af deltagernes handicap, så deltagerne bliver i stand til at fungere bedre i deres dagligdag. Undervisningen er gratis for deltagerne og foregår på hold med 4 - 6 deltagere. I enkelte tilfælde som eneundervisning. Hvis en deltager ikke er i stand til at transportere sig selv, kan der ydes gratis befordring/godtgørelse. Kompenserende specialundervisning etableres i samarbejde med kommunen. Bemærk: Kompenserende specialundervisning er ikke et tilbud om alm. motionstræning eller vedligeholdende fysioterapi. For at en ansøger kan deltage på hold i andre kommuner, er det en forudsætning, at ansøgers hjemkommune forud har givet betalingstilsagn.

    senior-water-aerobics2